Synonimy.pl

Synonimy do słowa podsumowanie
1. zestawienie, analiza, przegląd, obrachunek, rozrachunek, rozliczenie, ewaluacja, ocena, bilans, sprawozdanie, remanent
2. streszczenie, skrót, konkluzja, wniosek, zarys, wyciąg, abstrakt, rekapitulacja, résumé