Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa polecać
1. zlecać , kazać , nakazywać , przykazywać , zobowiązywać , obligować , dyktować , żądać , wydawać polecenia
2. oddawać coś/kogoś w opiekę poruczać , powierzać (opiece) , dawać coś/kogoś pod opiekę
3. np. kandydata, książkę zalecać , rekomendować , zachwalać , nadawać , narajać , raić , nastręczać , stręczyć