Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa nadawać
1. np. listy wysyłać , rozsyłać , odprawiać , ekspediować , wystosowywać , kierować
2. np. przez radio emitować , transmitować , retransmitować , przekazywać , puszczać , rozpowszechniać
3. np. tytuł przyznawać , obdarzać , udzielać , przysądzać
4. pot. rekomendować , narajać , raić , polecać , podsuwać , nastręczać , stręczyć
5. pot.pot.np. na kolegę obgadywać , obmawiać , oplotkowywać , obsmarowywać , osmarowywać , obmalowywać , obszczekiwać , obrabiać
6. pot.dużo mówić gadać , ględzić , bajdurzyć , truć , międlić , nudzić , rozprawiać , monologować , przemawiać , bełkotać , bajtlować , trajlować , nawijać , pytlować , perorować , paplać , gardłować , tokować , produkować się , ciągnąć , rozwodzić się , trajkotać , terkotać , klekotać , posp. pitolić , posp. pierniczyć , posp. mendzić , bajać , lać wodę , snuć wątek , młócić słomę , bić pianę , kłapać/trzaskać dziobem , posp.posp. chlapać/mleć/pytlować/trzepać językiem/jęzorem/ ozorem