Synonimy.pl

Synonimy do słowa przemawiać
1. mówić, zagajać, występować, zagadywać, perorować, odzywać się, wypowiadać się, produkować się, ozywać się, wygłaszać mowę, mieć/zabierać głos, być przy głosie, wygłaszać przemówienie
2. dawać się poznaćprzejawiać się, objawiać się, ujawniać się, wyrażać się, prezentować się, uzewnętrzniać się