Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa przemawiać
1. mówić , zagajać , występować , zagadywać , perorować , odzywać się , wypowiadać się , produkować się , ozywać się , wygłaszać mowę , mieć/zabierać głos , być przy głosie , wygłaszać przemówienie
2. dawać się poznać przejawiać się , objawiać się , ujawniać się , wyrażać się , prezentować się , uzewnętrzniać się