Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozprawiać
1. rozmawiać , mówić , relacjonować , referować , rozwodzić się , konwersować , dialogować , dyskutować , debatować , monologować , przemawiać , pogadywać , gadać , gawędzić , rajcować , gwarzyć , gardłować , truć , ględzić , bajdurzyć , nudzić , pleść (androny/bez ładu i składu) , międlić , przynudzać , bełkotać , bredzić , bzdurzyć , smęcić , trajlować , nadawać , nawijać , pytlować , bajtlować , perorować , paplać , gęgać , tokować , ciągnąć , trajkotać , posp. pierniczyć , posp. mendzić , posp. brechać , posp. pitolić , klepać trzy po trzy , lać wodę , opowiadać bajki/koszałki-opałki , snuć wątek , młócić słomę , bić pianę , żonglować frazesami , mówić co ślina na język przyniesie , kłapać/trzaskać dziobem , posp.posp. chlapać/ mleć/pytlować/trzepać językiem/jęzorem/ozorem , strzępić (sobie) język