Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozmawiać
1. mówić, konwersować, dialogować, dyskutować, debatować, pogadywać, podgadywać, gadać, gawędzić, rozprawiać, rajcować, gwarzyć, porozumiewać się, dogadywać się, dysputować, wymieniać myśli, prowadzić dialog/rozmowę