Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozmawiać
1. mówić , konwersować , dialogować , dyskutować , debatować , pogadywać , podgadywać , gadać , gawędzić , rozprawiać , rajcować , gwarzyć , porozumiewać się , dogadywać się , dysputować , wymieniać myśli , prowadzić dialog/rozmowę