Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa konwersować
1. rozmawiać , gawędzić , mówić , dyskutować , debatować , dialogować , gwarzyć , rozprawiać , rajcować , pogadywać , podgadywać , porozumiewać się , prowadzić dialog/rozmowę