Synonimy.pl

Synonimy do słowa konwersować
1. rozmawiać, gawędzić, mówić, dyskutować, debatować, dialogować, gwarzyć, rozprawiać, rajcować, pogadywać, podgadywać, porozumiewać się, prowadzić dialog/rozmowę