Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa polemizować
1. dyskutować , debatować , kontrargumentować , negować , sprzeciwiać się , przeciwstawiać się , kłócić się , spierać się , sprzeczać się , ścierać się (na słowa) , czepiać się , dysputować , przerzucać się słowami , poddawać coś krytyce , stawiać coś pod znakiem zapytania , odmawiać komuś racji , podawać coś w wątpliwość , występować przeciw czemuś/komuś , wystąpić z krytyką , prowadzić/toczyć dyskusję , krzyżować z kimś miecz/miecze/szable/szablę/szpadę/szpady