Synonimy.pl

Synonimy do słowa polemizować
1. dyskutować, debatować, kontrargumentować, negować, sprzeciwiać się, przeciwstawiać się, kłócić się, spierać się, sprzeczać się, ścierać się (na słowa), czepiać się, dysputować, przerzucać się słowami, poddawać coś krytyce, stawiać coś pod znakiem zapytania, odmawiać komuś racji, podawać coś w wątpliwość, występować przeciw czemuś/komuś, wystąpić z krytyką, prowadzić/toczyć dyskusję, krzyżować z kimś miecz/miecze/szable/szablę/szpadę/szpady