Synonimy.pl

Synonimy do słowa negować
1. przeczyć, zaprzeczać, kwestionować, podważać, oponować, polemizować, odrzucać, przeciwstawiać się, sprzeciwiać się, poddawać coś krytyce, stawiać coś pod znakiem zapytania, podawać coś w wątpliwość, odmawiać komuś racji