Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa negować
1. przeczyć , zaprzeczać , kwestionować , podważać , oponować , polemizować , odrzucać , przeciwstawiać się , sprzeciwiać się , poddawać coś krytyce , stawiać coś pod znakiem zapytania , podawać coś w wątpliwość , odmawiać komuś racji