Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa kwestionować
1. podważać , zaprzeczać , wątpić , powątpiewać , negować , oponować , kontestować , dezawuować , stawiać coś pod znakiem zapytania , podawać coś w wątpliwość