Synonimy.pl

Synonimy do słowa kwestionować
1. podważać, zaprzeczać, wątpić, powątpiewać, negować, oponować, kontestować, dezawuować, stawiać coś pod znakiem zapytania, podawać coś w wątpliwość