Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa przeczyć
1. nie akceptować zaprzeczać , negować , kwestionować , podważać , oponować , polemizować , odrzucać , przeciwstawiać się , sprzeciwiać się , poddawać coś krytyce , stawiać coś pod znakiem zapytania , nie zgadzać się , odmawiać komuś racji , podawać coś w wątpliwość , zgłaszać sprzeciw , zadawać czemuś/komuś kłam , nie uznawać
2. nie pasować wykluczać się , wyłączać się , kłócić się , rozmijać się , kolidować , stać w sprzeczności , być w niezgodzie