Synonimy.pl

Synonimy do słowa ponadplanowy
1. nadplanowy, pozaplanowy, nadprogramowy, ponadprogramowy, dodatkowy, uzupełniający, ekstra, towarzyszący, wspomagający, pomocniczy, posiłkowy, dodany, suplementarny, nieprzewidziany w planie, wykraczający poza plan