Synonimy.pl

Synonimy do słowa dodatkowy
1. uzupełniający, dopełniający, nadprogramowy, ponadprogramowy, nadplanowy, pozaplanowy, ponadobowiązkowy, nadobowiązkowy, towarzyszący, specjalny, ekstra, wspomagający, pomocniczy, posiłkowy, rezerwowy, akcesoryjny, dodany, dołączony, suplementarny