Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa dodatkowy
1. uzupełniający , dopełniający , nadprogramowy , ponadprogramowy , nadplanowy , pozaplanowy , ponadobowiązkowy , nadobowiązkowy , towarzyszący , specjalny , ekstra , wspomagający , pomocniczy , posiłkowy , rezerwowy , akcesoryjny , dodany , dołączony , suplementarny