Synonimy.pl

Synonimy do słowa nadobowiązkowy
1. nieobowiązkowy, ponadobowiązkowy, nadprogramowy, ponadprogramowy, dodatkowy, ponadplanowy, uzupełniający, dopełniający, pozalekcyjny, pozaszkolny, pozaklasowy