Synonimy.pl

Synonimy do słowa ponadobowiązkowy
1. nadobowiązkowy, fakultatywny, nieobowiązkowy, nadprogramowy, ponadprogramowy, dobrowolny, dodatkowy, ponadplanowy, uzupełniający, dopełniający, pozalekcyjny, pozaszkolny, pozaklasowy