Synonimy.pl

Synonimy do słowa fakultatywny
1. dowolny, możliwy, nieobowiązkowy, ponadobowiązkowy, nadobowiązkowy, dyskrecjonalny