Synonimy.pl

Synonimy do słowa poprzeć
1. wesprzeć, wspomóc, pomóc, dopomóc, wyforować, wyrazić aprobatę, przyjść komuś z pomocą, udzielić komuś pomocy/poparcia, okazać komuś pomoc, dać komuś oparcie/wsparcie, szepnąć słówko, posłużyć komuś ramieniem, podać komuś bratnią dłoń, wyciągnąć pomocną dłoń, być/stać za kimś, stać przy czyimś boku, stać u czyjegoś boku, stać przy czymś/kimś, być/stać po czyjejś stronie, przejść na czyjąś stronę, znaleźć się z kimś w jednym szeregu, stanąć murem za czymś/kimś
2. np. słowa dowodamipotwierdzić, uzasadnić, udowodnić, udokumentować, zaświadczyć