Synonimy.pl

Synonimy do słowa posunąć się
1. przebyć pewną odległośćprzesunąć się, przemieścić się, przenieść się, odsunąć się, poodsuwać się, usunąć się, pousuwać się, oddalić się, cofnąć się, wycofać się, rozstąpić się, odstąpić, odejść, poodchodzić, przejść, postąpić
2. np. do przemocyodważyć się, ośmielić się, poważyć się
3. np. o śledztwie, budowierozwinąć się, postąpić naprzód