Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozwinąć się
1. odwinąć się , rozprostować się , wyprostować się , rozkręcić się , odkręcić się , rozłożyć się
2. o człowieku urosnąć , wyrosnąć , dojrzeć , wydorośleć , zmężnieć , spoważnieć , wyewoluować , wyszlachetnieć , wyrobić się , przetrzeć się , opierzyć się , poczynić postępy , zmienić się na korzyść/na lepsze
3. nabrać rozmachu rozrosnąć się , zwiększyć się , powiększyć się , zaktywizować się , ożywić się , umocnić się , rozpowszechnić się , upowszechnić się , rozmnożyć się , rozprzestrzenić się , rozwielmożnić się , powstać , wzrosnąć , przyrosnąć , spotężnieć , okrzepnąć , urosnąć (jak grzyby po deszczu) , urosnąć w potęgę , wyjść/wyzwolić się z powijaków , przybrać na sile/znaczeniu , wypłynąć na szerokie wody , nabrać kolorów/rumieńców/werwy
4. np. o kwiatach, roślinach rozchylić się , odemknąć się , rozewrzeć się , otworzyć się , rozplenić się , rozrosnąć się , rozgałęzić się , rozkrzewić się , rozmnożyć się , rozrodzić się
5. np. o ataku rozpocząć się , zacząć się , wszcząć się , zawiązać się , zerwać się
6. np. o akcji filmu, wypadkach potoczyć się , rozegrać się , odbyć się , przebiec