Synonimy.pl

Synonimy do słowa wyewoluować
1. zmienić się, przemienić się, przeobrazić się, przekształcić się, przerodzić się, przeistoczyć się, przeinaczyć się, przedzierzgnąć się, przepoczwarzyć się, obrócić się, rozwinąć się, stać się, zrobić się, ulec zmianie, przybrać nowy kształt, przejść ewolucję