Synonimy.pl

Synonimy do słowa przemienić się
1. odmienić się, zmienić się, zamienić się, przekształcić się, przeistoczyć się, przeobrazić się, przeformować się, przerodzić się, przepoczwarzyć się, przedzierzgnąć się, wyewoluować, obrócić się w coś, przejść w coś, zmienić skórę, przejść ewolucję