Synonimy.pl

Synonimy do słowa przeistoczyć się
1. przeobrazić się, przemienić się, zmienić się, odmienić się, zamienić się, przekształcić się, przerodzić się, przeinaczyć się, przedzierzgnąć się, przepoczwarzyć się, przeformować się, rozwinąć się, stać się, obrócić się w coś, przejść ewolucję, ulec ewolucji/zmianie, przybrać inny kształt, zmienić skórę