Synonimy.pl

Synonimy do słowa przekształcić się
1. przeistoczyć się, przeobrazić się, przemienić się, zmienić się, odmienić się, zamienić się, przerodzić się, przepoczwarzyć się, przedzierzgnąć się, przeformować się, przeinaczyć się, rozwinąć się, stać się, wyewoluować, obrócić się w coś, przejść ewolucję, ulec ewolucji/zmianie, przybrać inny kształt, zmienić skórę