Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa potęga
1. moc , siła , wielkość , tęgość , wszechmoc , wszechpotęga , wszechwładza , omnipotencja , † a. podn mocarność , siła duchowa/fizyczna/psychiczna
2. znaczenie , wielkość , autorytet , prestiż , ranga , rola , format , waga , doniosłość , ważność , władza
3. mocarstwo , imperium , hegemon