Synonimy.pl

Synonimy do słowa potęga
1. moc, siła, wielkość, tęgość, wszechmoc, wszechpotęga, wszechwładza, omnipotencja, † a. podnmocarność, siła duchowa/fizyczna/psychiczna
2. znaczenie, wielkość, autorytet, prestiż, ranga, rola, format, waga, doniosłość, ważność, władza
3. mocarstwo, imperium, hegemon