Synonimy.pl

Synonimy do słowa potworzyć się
1. pojawić się, porobić się, poformować się, wystąpić, powstać
2. utworzyć się, wytworzyć się, zorganizować się, zawiązać się, pozawiązywać się, sformować się, uformować się, ukształtować się, wykształcić się, ukonstytuować się