Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa pouczający
1. rozwijający, budujący, instruktywny, wychowawczy, pedagogiczny, moralizatorski, umoralniający, mentorski, rezonerski