Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa pouczający
1. rozwijający , budujący , instruktywny , wychowawczy , pedagogiczny , moralizatorski , umoralniający , mentorski , rezonerski