Synonimy.pl

Synonimy do słowa poza
1. postawa, pozycja, ustawienie, układ/ułożenie ciała
2. afektacja, nienaturalność, sztuczność, komedianctwo, teatralność, maniera, maska, nawyk, przyzwyczajenie
3. oprócz, prócz, obok, pomijając, z pominięciem, z wyłączeniem, z wyjątkiem, nie licząc
4. za, na zewnątrz