Synonimy.pl

Synonimy do słowa pozasklepiać się
1. np. o raniezasklepić się, zabliźnić się, zagoić się, zarosnąć (się), pozarastać, pozrastać się, zbliznowacieć
2. zamknąć się w sobiezasklepić się, odosobnić się, odseparować się, odizolować się, wyizolować się, zaszyć się (w kąt), pozaszywać się