Synonimy.pl

Synonimy do słowa zbliznowacieć
1. zagoić się, wygoić się, zabliźnić się, zasklepić się, pozasklepiać się, zarosnąć (się), pozarastać, pozrastać się