Synonimy.pl

Synonimy do słowa pozawijać się
1. zawinąć się, popodwijać się, podwinąć się, pozaginać się, zagiąć się
2. poobwijać się, poowijać się, obwinąć się, owinąć się, pookrywać się, okryć się, pookręcać się, okręcić się, oplątać się, poosłaniać się, osłonić się, pootulać się, otulić się, obtulić się, okutać się, zakutać się, omotać się, owić się, zawinąć się
3. potpoumierać, powymierać, wymrzeć, pomrzeć, umrzeć, poodchodzić, odejść, zemrzeć, skonać, skończyć, wykorkować, wykopyrtnąć, pospkipnąć, pospwykitować, pospuświerknąć, kojfnąć, przejechać się, przekręcić się, pospfajtnąć, pójść do piachu, wyzionąć ducha, przenieść się na tamten świat, przenieść się na łono Abrahama, wywinąć orła, pospodwalić kitę, pospkopnąć/stuknąć/uderzyć/walnąć w kalendarz, pospwyciągnąć kopyta/nogi