Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa umrzeć
1. zemrzeć , podn. skonać , zgasnąć , podn. zagasnąć , odejść (z tego świata) , skończyć (życie) , zdechnąć , wykopyrtnąć , wykończyć się , zawinąć się , posp. wykorkować , posp. uświerknąć , posp. wykitować , posp. kojfnąć , posp. fajtnąć , posp. kipnąć , posp. przejechać się , posp. przekręcić się , przenieść się na tamten świat , opuścić ten świat , zapłacić najwyższą cenę , dokonać dni/życia/żywota , wyzionąć ducha , rozstać się z życiem , zamknąć oczy/ powieki , wydać ostatnie tchnienie , pójść do wieczności , odejść na wieczną wartę , o marynarzu odejść na wieczną wachtę , zejść z areny życia , skończyć swoje lata , pójść do Boga , spocząć w Bogu , stanąć przed Bogiem , dać ducha Bogu , zasnąć w Panu , Bóg powołał kogoś do swojej chwały , zasnąć na wieki , Pan zabrał kogoś do swego królestwa , usnąć snem wiecznym , oddać duszę , przenieść się do boskiej/niebieskiej/wiecznej chwały , przenieść się na łono Abrahama , pójść do Abrahama na piwo , pójść do piachu , wywinąć orła , posp. odwalić kitę , posp. kopnąć/stuknąć/uderzyć/walnąć w kalendarz , posp. wyciągnąć kopyta/nogi
2. przen. zamrzeć , obumrzeć , zaniknąć , ustać , przeminąć , przebrzmieć , przejść , wygasnąć , zgasnąć , zagasnąć , zmierzchnąć , przycichnąć , ucichnąć , zwiędnąć , uwiędnąć , uschnąć , zmarnieć , przekwitnąć , zginąć , zniknąć , skończyć się , urwać się , rozpłynąć się , rozwiać się , rozsypać się , przeżyć się , stracić blask , dobiec końca/do końca , odejść w niepamięć/zapomnienie