Synonimy.pl

Synonimy do słowa zagasnąć
1. zgasnąć, dogasnąć, dotlić się, dopalić się, podopalać się, wypalić się
2. np. o świetle, silnikuwyłączyć się, zatrzymać się, stanąć, zgasnąć
3. przen.zgasnąć, ściemnieć, pociemnieć, poczernieć, sczernieć, przyczernieć, zaciemnić się, zblednąć
4. przen.np. o sławie, troskachwygasnąć, zgasnąć, przebrzmieć, zamrzeć, przeminąć, zaniknąć, zmaleć, skończyć się, dobiec końca/do końca
5. przen.podn.umrzećzgasnąć, zemrzeć, podn.skonać, odejść (z tego świata), przenieść się na tamten świat, opuścić ten świat, dokonać dni/życia/żywota, wyzionąć ducha, rozstać się z życiem, przenieść się na łono Abrahama, zamknąć oczy/powieki, pójść do wieczności, o marynarzuodejść na wieczną wartę/wachtę, powiększyć grono aniołków, zejść z areny życia, spocząć w Bogu, dać ducha Bogu, zasnąć w Panu, pójść do Boga, stanąć przed Bogiem, zasnąć na wieki, usnąć snem wiecznym, oddać duszę, przenieść się do boskiej/niebieskiej/wiecznej chwały