Synonimy.pl

Synonimy do słowa zgasnąć
1. zagasnąć, dogasnąć, dotlić się, dopalić się, podopalać się, wypalić się
2. np. o świetle, silnikuwyłączyć się, zatrzymać się, stanąć, zagasnąć
3. przen.zagasnąć, ściemnieć, pociemnieć, poczernieć, sczernieć, przyczernieć, zblednąć, zaciemnić się
4. przen.np. o sławie, troskachwygasnąć, zagasnąć, przebrzmieć, zamrzeć, przeminąć, zaniknąć, skończyć się, zmaleć, dobiec końca, dobiec do końca
5. przen.podn.skończyć życieumrzeć, zemrzeć, podn.zagasnąć, podn.skonać, odejść (z tego świata), przenieść się na tamten świat, opuścić ten świat, dokonać dni/życia/żywota, wyzionąć ducha, rozstać się z życiem, przenieść się na łono Abrahama, zamknąć oczy/powieki, pójść do wieczności, omarynarzuodejść na wieczną wartę/wachtę, powiększyć grono aniołków, zejść z areny życia, pójść do Boga, spocząć w Bogu, stanąć przed Bogiem, dać ducha Bogu, zasnąć w Panu, zasnąć na wieki, usnąć snem wiecznym, oddać duszę, przenieść się do boskiej/niebieskiej/wiecznej chwały