Synonimy.pl

Synonimy do słowa zamrzeć
1. obumrzeć, wymrzeć, pomrzeć, zemrzeć, poumierać, powymierać, zmarnieć, zginąć, zaniknąć, pozanikać, zniknąć, zwiędnąć, powiędnąć, uwiędnąć, poschnąć, uschnąć, zgasnąć, zagasnąć, wygasnąć, przebrzmieć, przekwitnąć, skończyć się, pomarnieć, dobiec końca
2. np. o ulicachwymrzeć, opustoszeć, wyludnić się, opróżnić się
3. znieruchomieć, zastygnąć w bezruchu