Synonimy.pl

Synonimy do słowa pozmieniać się
1. zmienić się, przeobrazić się, przerodzić się, przekształcić się, przepoczwarzyć się, obrócić się w coś, przejść w coś, ulec zmianie