Synonimy.pl

Synonimy do słowa poznawczy
1. kognitywny, badawczy, poszukiwawczy, rozpoznawczy, eksploracyjny, eksploratorski, studyjny, studialny