Synonimy.pl

Synonimy do słowa studialny
1. projektowy, początkowy, wstępny, przedwstępny, przygotowawczy, roboczy
2. studyjny, badawczy, poznawczy, obserwacyjny, poszukiwawczy, rozpoznawczy, penetracyjny, eksploracyjny, eksploratorski, rekonesansowy, sondażowy