Synonimy.pl

Synonimy do słowa wstępny
1. początkowy, zaczątkowy, pierwszy, inicjalny, inicjujący, rozpoczynający, inauguracyjny, wyjściowy, prymarny, przygotowawczy, wprowadzający, rudymentarny, propedeutyczny, roboczy, projektowy, studialny, ramowy, schematyczny, szkicowy
2. ascendent, przodek, krewny