Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wstępny
1. początkowy , zaczątkowy , pierwszy , inicjalny , inicjujący , rozpoczynający , inauguracyjny , wyjściowy , prymarny , przygotowawczy , wprowadzający , rudymentarny , propedeutyczny , roboczy , projektowy , studialny , ramowy , schematyczny , szkicowy
2. ascendent , przodek , krewny