Synonimy.pl

Synonimy do słowa prymarny
1. początkowy, zaczątkowy, pierwszy, pierwotny, wyjściowy, najwcześniejszy
2. główny, fundamentalny, podstawowy, priorytetowy, kapitalny, decydujący, pierwszoplanowy, pierwszorzędny, nadrzędny, naczelny, kluczowy, rozstrzygający, krytyczny, najważniejszy, zasadniczy, ważki, istotny, strategiczny, newralgiczny, koronny, czołowy, węzłowy