Synonimy.pl

Synonimy do słowa główny
1. najważniejszy, najistotniejszy, pierwszy, pierwszoplanowy, pierwszorzędny, zasadniczy, podstawowy, konstytutywny, kardynalny, centralny, trzonowy, kluczowy, priorytetowy, newralgiczny, czołowy, naczelny, węzłowy, kapitalny, nadrzędny, strategiczny, istotny, decydujący, rozstrzygający, wiodący, dominujący, przeważający, krytyczny, doniosły, koronny, przewodni, sztandarowy, fundamentalny, prymarny, wiodący prym, największej rangi