Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa główny
1. najważniejszy , najistotniejszy , pierwszy , pierwszoplanowy , pierwszorzędny , zasadniczy , podstawowy , konstytutywny , kardynalny , centralny , trzonowy , kluczowy , priorytetowy , newralgiczny , czołowy , naczelny , węzłowy , kapitalny , nadrzędny , strategiczny , istotny , decydujący , rozstrzygający , wiodący , dominujący , przeważający , krytyczny , doniosły , koronny , przewodni , sztandarowy , fundamentalny , prymarny , wiodący prym , największej rangi