Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa podstawowy
1. główny , najważniejszy , pierwszy , pierwszoplanowy , pierwszorzędny , fundamentalny , bazowy , kluczowy , zasadniczy , priorytetowy , newralgiczny , czołowy , naczelny , sztandarowy , węzłowy , kapitalny , nadrzędny , trzonowy , żywotny , ważki , ważny , generalny , strategiczny , krytyczny , doniosły , koronny , istotny , niebagatelny , liczący się , prymarny , kardynalny , konstytutywny , decydujący , rozstrzygający , nie do przecenienia