Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa żywotny
1. żywy , żwawy , dynamiczny , energiczny , prężny , dziarski , rześki , rzeźwy , raźny , fertyczny , aktywny , rzutki , obrotny , przedsiębiorczy , operatywny , przebojowy , ruchliwy , witalny , krwisty , pełen energii/ikry/inicjatywy/ krzepy/temperamentu/ werwy/wigoru/zapału
2. ważny , arcyważny , ważki , doniosły , istotny , znaczący , decydujący , kluczowy , węzłowy , zasadniczy , fundamentalny , kardynalny , koronny , główny , najważniejszy , priorytetowy , newralgiczny , pierwszoplanowy , eksponowany , niebłahy , nieobojętny
3. niecierpiący zwłoki pilny , naglący , palący , gardłowy
4. życiodajny