Synonimy.pl

Synonimy do słowa znaczący
1. np. gestwymowny, porozumiewawczy, sugestywny, aluzyjny
2. np. rolaważny, ważki, doniosły, pokaźny, istotny, żywotny, kluczowy, węzłowy, zasadniczy, priorytetowy, główny, poważny, niebłahy, nieobojętny, eksponowany, pierwszoplanowy, decydujący, znaczny, znakomity, spory, niemały, niebagatelny, nielichy