Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa aluzyjny
1. znaczący , porozumiewawczy , niedopowiedziany , domyślny , dwuznaczny , niejednoznaczny , wieloznaczny , omowny , okrężny , oględny , wymijający , subtelny , peryfrastyczny , dyskretny , powściągliwy , eufemistyczny , eufemiczny , zawoalowany , dyplomatyczny , z podtekstem