Synonimy.pl

Synonimy do słowa wymijający
1. wykrętny, oględny, dyplomatyczny, eufemistyczny, eufemiczny, aluzyjny, zwodniczy, pokrętny, kręty, okrężny, zawiły, mętny, niejednoznaczny, dwuznaczny, wieloznaczny, niejasny, niekonkretny, zagmatwany, pogmatwany, nieprecyzyjny, nieczytelny, mgławy, mglisty, kazuistyczny, pytyjski