Synonimy.pl

Synonimy do słowa dwuznaczny
1. niejednoznaczny, ambiwalentny, niejasny, niezrozumiały, zagmatwany, pogmatwany, zawiły, zawikłany, powikłany, wymijający, skomplikowany, złożony, okrężny, aluzyjny, nieczytelny, nieprzejrzysty, mglisty, mgławy, mgławicowy, mętny, nieprecyzyjny, niesprecyzowany