Synonimy.pl

Synonimy do słowa mgławy
1. zamglony, mglisty, przymglony, pełen mgły, przesycony mgłą
2. np. wywód, obietnicamglisty, mętny, mętniacki, pogmatwany, zawiły, zawikłany, powikłany, zagmatwany, mgławicowy, aluzyjny, niejasny, wymijający, ogólnikowy, pokrętny, kazuistyczny, niedopowiedziany, niekonkretny, nieprecyzyjny, nieklarowny, dwuznaczny, niejednoznaczny, wieloznaczny, nieprzejrzysty, nieczytelny, niezrozumiały, nieprzystępny, niestrawny