Synonimy.pl

Synonimy do słowa wieloznaczny
1. np. odpowiedźdwuznaczny, niejednoznaczny, niejasny, niezrozumiały, zagmatwany, pogmatwany, zawiły, zawikłany, powikłany, wymijający, okrężny, aluzyjny, nieprecyzyjny, niesprecyzowany, nieczytelny, nieprzejrzysty, kazuistyczny, chaotyczny, bezładny, pomieszany, mgławicowy, mgławy, mglisty, mętnawy, mętny, pytyjski, niekonkretny
2. np. wyrazniejednoznaczny, polisemantyczny, polisemiczny