Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wieloznaczny
1. np. odpowiedź dwuznaczny , niejednoznaczny , niejasny , niezrozumiały , zagmatwany , pogmatwany , zawiły , zawikłany , powikłany , wymijający , okrężny , aluzyjny , nieprecyzyjny , niesprecyzowany , nieczytelny , nieprzejrzysty , kazuistyczny , chaotyczny , bezładny , pomieszany , mgławicowy , mgławy , mglisty , mętnawy , mętny , pytyjski , niekonkretny
2. np. wyraz niejednoznaczny , polisemantyczny , polisemiczny