Synonimy.pl

Synonimy do słowa mętny
1. zawierający mętyzmętniały, mętnawy, przymętniały, zmatowiały, pomatowiały, zmącony, nieprzejrzysty, nieprzezroczysty, nieklarowny, przymglony, zamglony, mglisty, zbełtany
2. słabo widocznyprzymglony, przytłumiony, słaby, nieostry, rozmazany, zamazany, rozmyty, rozlany, niewyraźny, niewyrazisty
3. pełen zamętumętniacki, zagmatwany, pogmatwany, zawiły, mglisty, mgławy, mgławicowy, kazuistyczny, pytyjski, dwuznaczny, niejednoznaczny, chaotyczny, bezładny, bezplanowy, bałaganiarski, przyciężkawy, nieprzystępny, niekomunikatywny, niejasny, niezrozumiały, nieprecyzyjny, nieklarowny, nieczytelny, nieprzejrzysty, niewyraźny, niespójny, niezborny, nieskładny, pełen zamętu
4. np. o przeczuciuniedokładny, niesprecyzowany, nieokreślony, niedookreślony
5. niebudzący zaufaniapodejrzany, niepewny, niejasny, śliski, grząski, szemrany, trefny, posp.lewy, posp.śmierdzący