Synonimy.pl

Synonimy do słowa nieprecyzyjny
1. niedokładny, nieścisły, niestaranny, niedbały, nieuważny, nieporządny, przekłamany
2. np. odpowiedźniesprecyzowany, ogólnikowy, szkicowy, pobieżny, mglisty, mgławy, mętny, niejasny, dwuznaczny, niejednoznaczny, nieścisły, nieokreślony, niedookreślony, pytyjski, wymijający